Vanligaste drömmarna

Våra vanligaste drömmotiv

Drömmar har ett budskap, ibland flera budskap och för att förmedla detta budskap använder sig drömmen av olika teman, berättelser som drömmen framställer i symbolisk form. Det finns lika många drömteman som det finns situationer i livet men man kan ändå se att det finns ett antal huvudteman eller ”drömtyper” som skiljer sig ifrån varandra med utgångspunkt från budskapet och som kan vara fruktbara att reflektera över när du senare guidar dig vidare i din egen drömvärld.

En dröm har många bottnar. Man kan återkomma till den gång efter gång, år efter år och ständigt hitta någon ny aspekt. Ibland kan det vara någonting som krävt ytterligare mognad för att man ska kunna få syn på det, ibland någon aspekt man tidigare inte ansett vara viktig eller helt enkelt förbisett. Därför kan en dröm innehålla flera teman. Men det är oftast ett som står fram framför det andra för drömmaren och som känns angelägnast. En drömtolkning blir som vi tidigare konstaterat, giltig först i det ögonblick drömmaren känner att drömmen är rätt tolkad. Därför är det också så att drömmen blir giltig här och nu, i den situation jag befinner mig i vid tiden för tolkningsögonblicket och kanske samtidigt lämnar annat åt sidan för tillfället. Det finns naturligtvis många olika teman och teman som tangerar varandra men det är alltid fruktbart att försöka analysera ett tema åt gången.
Jag berättade tidigare att jag vid olika tillfällen medverkat och berättat om drömmar i radio. Bland annat tolkade jag drömmar i direktsändning en morgon på Mix Megapol. Intresset för drömmar var som alltid stort och programmet fullkomligt bombarderades av telefonsamtal, sms och mail. Och innehållet i det människor ville ha svar på ger en provkarta över vad som faktiskt är våra vanligaste drömmotiv. För bland oräkneliga varianter så finns det ett antal grundmotiv – som att bli jagad, att falla, att flyga, sexdrömmar osv. Här följer några exempel på vår vanligaste drömmar:

Bli jagad

”Jag har under många år till och från drömt att jag är jagad av något slags monster
eller svart varelse. Jag springer och springer och varelsen närmar sig och jag gömmer
mig och när den är alldeles nära mitt gömställe börjar jag springa igen. Den har aldrig
tagit mig men jag är helt livrädd när jag vaknar och det är oerhört verkligt.” Martin 25 år.

Vem har inte varit jagad i en dröm någon gång? Ofta handlar det om något tillfälligt och ytterst konkret som stressar oss i livet. Att vi till exempel står inför en svår uppgift eller att det är körigt på jobbet. Det kan också vara ett tecken på att vi försöker undvika något eller någon, att man är rädd att bli ertappad, att man är skyldig till något eller försöker dölja något. Det är mycket som kan jaga oss, plikter, skuldkänslor eller något i vårt förflutna. Ofta anar vi nog vad det kan handla om men om vi faktiskt inte har en aning så bör vi leta efter fler detaljer i drömmen.
Och om det inte fanns fler ledtrådar i den här drömmen så kanske det finns i någon annan dröm för den citerade, specifika drömmen är ju också en seriedröm, som han ”har drömt under många år”, vilket gör att det beskriver en rädsla han burit med sig länge. Det innebär att det måste finnas mera att jämföra med från tidigare drömmar där man kanske kan hitta en känsla av en tidpunkt, någonting i miljön som går att identifiera, personer i drömmen som han känner igen, kanske själva gömstället finns på riktigt? Pusslet måste läggas för det är jobbigt att plågas av den här sortens återkommande drömmar. Men då måste man också vara beredd på att en gång för alla få svaret på frågan: vem eller vad har skrämt mig? Och att vara beredd på att möta det.
Om bilden har uppstått när han var liten kan saker som är skrämmande för barnet tagit sig uttryck i monsterliknande gestalter. Han kommer inte undan och det låter som att han måste ta itu med det snarast för att slippa återuppleva detta. Kanske är det inte längre lika skrämmande om han får syn på det idag. Trollen spricker som bekant i ljuset så det är hög tid att han tar ut det i solskenet.
Hotet följer alltid samma mönster och snokar upp honom var han än gömmer sig. Och det man inte kan gömma sig från är det är sig själv, sin skuld, sitt brott, eller sitt svek. I barnets värld kan det vara något övermäktigt, som till exempel en vuxen. Man får också en hint om vad som skulle hända om monstret fick fatt i honom: det har ”inte tagit mig”. Det känns som om det inte är någon akut fara för livet, mera att bli fångad, oskadliggjord, intagen eller vad han nu lägger för innebörd i ordet. Monstret är här en skuggfigur som förlorat alla mänskliga proportioner och bakom det ”omänskliga” kan det till och med vara fråga om ett övergrepp.
Men det måste inte vara så dramatiskt. När man är ung kan man också drömma om att vara jagad på grund av alla krav från alla håll, inte minst från det annalkande vuxenlivet, som kan te sig ”monstruöst”. En mildare variant av den här typen av drömmar är stressdrömmen.

Att falla

”Jag brukar vakna till med ett ryck av att jag drömmer att jag faller eller trillar. Har hört
att detta härstammar från länge sedan då man ibland sov i träd för att undvika farliga
djur, då vaknade man ju av att man trillade ner. Detta varningssystem ska alltså sitta
kvar i våra kroppar”. Kan det stämma? Esther 19 år.

Att drömma att vi faller är ett av våra vanligaste drömmotiv. Och tolkningen som
drömmaren faktiskt själv gör av sin egen dröm är dessutom en av våra vanligaste
undanglidningar. Hon förlägger problematiken utanför sig själv, i det här fallet ända
långt bort till mänsklighetens ursprung för att slippa inse att det handlar om henne
själv. Utan att veta mer säger det faktiskt en hel del om henne och om den rädsla hon
troligen lever med. En rädsla för ”bli avslöjad”, att ”tappa masken”, att ”tappa
fotfästet”, att falla. För det är just det som dessa drömmar ofta handlar om. Det finns
här inga detaljer om drömmens innehåll men det ligger nära till hands att tolka det
hon skriver som att hon bär på en rädsla att misslyckas. Bilden av att somna i trädet
och ramla ner till de vilda djuren säger att; ”om du somnar och släpper in drömmens
budskap riskerar du att tappa kontrollen och falla ner och bli uppäten av någonting
vilt och okänt. ”
Det ligger en stor rädsla i det och det är lätt att förstå att hon förlägger den någon annan stans istället. Det kräver mod att släppa in ett nytänkande (somna och släppa efter i trädet) och efter det en arbetsam omvärdering av det hon brottas med. Hon orkar inte ta in det just nu utan vaknar med ett ”ryck” istället. Ju mer vi tycker vi oss ha att förlora desto större är fallhöjden i drömmen; från ett träd, från ett hustak, från ett berg eller från ett flygplan. Det finns någonting att förlora och vi kan göra det om vi ”faller”. Men beroende på hur drömmen gestaltar sig så kan det också finnas mycket positivt att vinna med att våga släppa taget och falla. I vissa fall kan en dröm om att man faller också handla om att det är dags att ”komma ner på jorden”, att vara lite mera realistisk, lite mer närvarande. Drömmen kan också innehålla en rädsla för att slappna av och att tappa kontrollen i tillvaron.
Alldeles säkert finns det också kollektiva och nedärvda överlevnadsbeteenden kvar hos oss i våra drömmar ända från urstadiet. Det stämmer också överens med den forskning som vi tidigare sett. Det faktum att vi alla en gång har lärt oss gå ger ”fallandedrömmar” en alldeles särskild dynamik. Att lära sig gå är barnets första seger. Det symboliserar själva människoblivandet och upprätthållandet av oss som individer, livet ut. Att falla är däremot förknippat med barnets nederlag och den gamles största skräck.

Sexdrömmar

”Jag drömmer ofta att jag har sex med olika män. Oftare än att jag har sex med min man. När jag vaknar får jag dåligt samvete för han är en ömsint och bra älskare så jag har ingenting att klaga på, men drömmarna oroar mig för om jag är jag riktig normal. I det verkliga livet har jag aldrig varit särskilt lössläppt, jag har bara haft fyra sexpartners. ” Siv 43 år.

Numera är det väl enbart ortodoxa Freudianer som tror att alla drömmar har sin grund i sexualiteten. Men det är ingen tvekan om att det är ett av de vanligaste drömmotiven. Och de väcker också starka känslor och reaktioner. Att sexdrömmar är så pass vanliga har naturligtvis med att göra att sexualdriften är en av våra starkaste drifter. Den pockar på, som ett rent behov eller som en kompensation för att det kanske inte är så bra i verkliga livet. Eller så är det bra och mycket vill ha mer. Men kanske talar en sådan här dröm om att det är något som inte är riktigt tillfredställt, som inte får sitt utlopp. Och som annars när det gäller drömmar så handlar det inte om att byta ut hela partnern utan mera om att rikta uppmärksamheten på något i relationen. Drömmens sexpartner kanske är bärare av någon aspekt hon saknar i det verkliga livet. Rent allmänt är vi inte särskilt trogna i våra sexdrömmar. Enligt forskningen finns den egna partnern med endast i en sjättedel av mäns sexdrömmar och i en femtedel av kvinnors. Det är rena Sodom och Gomorra i drömmarnas värld där vi lever som utlevande, syndiga urtidsmänniskor, nyss utvisade ur Paradiset.
Men drömmarna berättar bara om vad som rör sig i vårt omedvetna, vilka sexuella laddningar som finns där. I drömmarna är vi som bekant fria från normer och konventioner och visar upp oss som vi är med de behov och de begär som vi faktiskt har. Och även om de inte kretsar kring partnern så är det inget man måste gå och skilja sig för. Det är, normalt sett, ingen fara för relationen, den naturligt sexuella driften är troligen för stor för att passa i konvenansens kostym av äktenskap, trohetslöften, moral och åsikter om ”vad som passar sig”. Men skulle alla däremot ta konsekvenserna av vad sexdrömmarna spelar upp så skulle det bli en skilsmässoboom av astronomiska mått. Keep cool. Bättre att sova och njuta och håll tyst om det. Sexdrömmar om andra än sin partner är som gjorda för att missförstås.
Men självklart är allt inte njutbart i en sexdröm. Visst kan drömmen tala om man faktiskt åtrår en annan på ett sätt som gör att man borde lämna relationen, att någonting är allvarligt fel i det egna sexlivet, visst finns i det frustrerande, det destruktiva och varnande sexdrömmar också men då får också man titta på andra komponenter i drömmen som; vad händer istället för njutning? Vem är Skuggan osv? Många har också mardrömmar om sex och självklart kan det ha med negativa erfarenheter att göra, handlingar i verkliga livet som skapar ångest osv. Men kommer vi in på drömmar om till exempel övergrepp så handlar det troligen mera om traumatiska drömmar än om vad vi normalt lägger i begreppet ”sexdröm.”

Drömmar om kändisar

Jag drömmer ofta om Peter ”Foppa” Forsberg, att jag är tillsammans med honom som ett par. Jag är lyckligt gift med två barn” Lena 34 år.

Kvinnor drömmer att de har sex med kändisar dubbelt så ofta som män. Varför är svårt att säga. Om man skulle våga sig på en spekulation så kan det ligga någonting i att kvinnor rent biologiskt, genom människans utveckling, sökt sig till starka hanar som kan skydda avkomman. Lena påpekar nogsamt att hon är lyckligt gift och har två barn och signalerar tydligt att hon tänker fortsätta att vara det.
Drömmar om kändisar är ett mycket vanligt drömmotiv och behöver naturligtvis inte ha sexuell innebörd överhuvudtaget utan kan istället fungera som förebilder eller som ett medel för att lyfta sig själv till en nivå där man vanligtvis inte har möjlighet att befinna sig som jag berättade om i avsnittet som handlade om ”identifiering”. Kända personer står för beundran, makt och inflytande idag. Men kända personer får ju också våra projektioner, önskedrömmar och fantasier på sig och ska man analysera så är det självklart fruktbart att försöka se vilka egenskaper man uppskattar hos den man drömmer om. Kanske känner man sig lite grå och behöver omge sig med lite stjärnglans. Som mannen som kände sig deprimerad för att han skulle fylla 60 och kände att livet började ta slut. Så drömde han att Keith Richards ringde och bad honom spela med Rolling Stones. Bilderna från drömmen där han spelade kompgitarr i världsbandet fick honom att känna; ”fan, både Keith Richards och Mick Jagger är 66 år och ”still going” så vad är problemet?
En annan aspekt, som vi också talat om tidigare, är Anima och Animus. Man kan inte vara förälskad i Anima eller Animus, det skulle vara som att vara förälskad i själva kärleken. Däremot kanske kändisen personifierar arketypen, precis som en gång de antika gudarna. Idag är det skådespelarna som ikläder sig de arketypiska rollerna som Skurken/Skuggan, hjälten, Eros, Afrodite osv. Risken är att man blandar ihop skådespelaren med de olika roller som de spelar istället för att se dem som högst mänskliga budbärare som bär med sig ett gudomlig budskap om kärleken, vänskapen, hjältedådet osv.

Drömmar om döden

En kvinna, vars 9-årige son omkommit i en drunkningsolycka, berättade att hon ofta drömde om honom men när han uppenbarade sig i drömmen så saknade han huvud. Ingeborg 68 år.

Hon drömde mardrömmarna under många år och för henne innebar drömmarna en ren skräckupplevelse som dessutom förvärrade hennes ångest och förtvivlan. Hon var inte på något sätt ansvarig för hans död och hade inte kunnat påverka det som hände men hon bar ändå på fruktansvärda skuldkänslor över att hon inte hade varit med och kunnat vaka över, och skydda honom. Hon klarade inte av att se honom ”i ögonen”. Det var allt för smärtsamt. Men allt eftersom hon kan bearbeta de skuldkänslor hon bär med sig som mor, och inse det orimliga i dem så kan detta assimileras i hennes medvetande. Och bekräftelsen för det kan bli att hon i sina drömmar till slut vågar ”möta hans blick”. Det finns också en tröst i att se att den döde faktiskt lever vidare någonstans inom en själv och att ett möte, på en inre nivå, faktiskt är möjligt.
Döden är livets motsats och mycket av materialism, frosseri, missbruk eller sexuell utlevelse har i slutändan en enda förklaring – att förtränga, och för en stund försöka lura döden. Detsamma gäller också för att göra sig odödlig genom konst och poesi eller forskning. Viljan att ”lämna efter sig något” är det som återstår för de flesta av oss dödliga; ett arv, en släktgård eller en samling fint porslin. Men framför allt gäller det de egna barnen, för många är de en förlängning av ens eget liv. Därför blir förlusten av ett barn på ett sätt också en ”dubbel död”.
Men även om vi inte har mist en anhörig så innebär drömmar om döden alltid en enorm laddning för oss människor. Den är vår största skräck och den sista, stora och slutgiltiga gåtan. Liksom rädslan för döden väcker drömmar om döden eller döda människor i sig ofta skräck, olust eller fruktan. Men om en död person, som man tyckte om i livet, dyker upp i en dröm så kan det helt enkelt uttrycka en saknad efter personen eller något den döde stod för.
Drömmar om sin egen död kan naturligtvis ha med den egna dödsångesten att göra men drömmen kan också varna för en livssituation som är direkt farlig för dig. Det kan vara en ohälsosam relation som riskerar din hälsa, eller att ditt liv har gått i stå och är stillastående, att du är som en ”levande död”. Det kan också vara inre krafter som känner av att allt inte står rätt till med dig och att du kanske borde göra en läkarundersökning.
Om man drömmer om död i olika skepnad är risken naturligtvis stor att man ser det som ett omen men det måste självklart inte innebära ett förebud om att du själv eller någon i ens omgivning ska dö. Ofta symboliserar den här sortens drömmar förvandlingsfaser i livet – att någonting dör för att ge plats åt någonting annat och som alla arketyper så ger Dödens närvaro i en drömscen en mycket starkare laddning. Ser man sin man som död så är det kanske en metafor för att dina känslor för honom är ”döda”. Och man kan vara ganska säker på att drömmen inte är ett förebud om ond bråd död om dödsscenen samtidigt också innehåller någonting komiskt. Någon av de sörjande har kanske på sig en opassande partyhatt. (Som signalerar att ”nu börjar livet”). Är det chefen som är död så innebär det kanske att du är så ”dödstrött” på honom och på ditt jobb att det omedelbart är dags att säga upp dig.
Dödens närvaro är till för att ”ta död på något” och när det omedvetna väljer att berätta någonting i sällskap med en så stark arketyp så kan man vara ganska säker på att det är väl grundat och betyder ”dödsstöten” på vad det än vara månde. Väljer du trots detta att stanna kvar i den dödsdömda situationen så kan det kanske istället gå ut över din egen hälsa.
”Dö det som måste dö, sen blir det lust att leva” skrev Lars Forsell i en svensk version av en av den franske artisten Leo Ferréts sånger.

Förlustdrömmar

”Jag drömmer att jag tappar mina tänder, sedan växer det snabbt ut nya igen men trots att jag försöker håla fast dem som tappar jag dem också. Jag får ångest över att jag inte kan hålla fast dem”. Lena 29 år.

Tänder liksom hår brukar symbolisera styrka och kraft. Det är vitala delar av vår kropp, här finns kraften att och tugga och bita, rovdjuren har huggtänder och vampyren sylvassa blodsugartänder. Tappar man tänderna så tappar man samtidigt ”bettet”. Men tänderna symboliserar också leendet, vårt sociala ansikte som vi ”tappar” när vi tappar tänderna.
Får man tänderna i handen så är det något som säger till en: ”gör något fort, handla!”. Och på något sätt lyckas hon eftersom det växer ut nya tänder. Men kraften kommer och går. Hon tappar dem genast igen. Hon besitter uppenbarligen en kraft som gör att hon kommer igen. Gång på gång växer det ut nya tänder men hon kan inte hålla kvar tillståndet. Kanske på grund av ”tappat” självförtroende, att hon inte litar på att hon kan. Det är den här processen som drömmen visar att den pågår inom henne. För den här personen skulle det troligen vara givande att titta på sitt verkliga liv och studera de gånger det senaste året hon känner att hon har lyckats med något, alltså när hon haft ”tänderna kvar”. Det är de tillfällena hon kan lära sig av, att nästa gång försöka hålla kvar och inte fokusera på svackorna.
I den här typen av förlustdrömmar finns också motiv som att man tappar föremål till exempel sina nycklar, sin plånbok eller sin legitimation. Eller att man tappar bort sin hund. Tappar man bort levande varelser som en hund eller en vän så är det antagligen en relation man ska se upp med så att man inte förlorar den. Om nycklarna går till din bostad så är det symbolladdat på ett annat sätt. Ditt hem brukar betraktas som en symbol för dig själv och att tappa bort sina nycklar är att tappa bort en del av sig själv, att inte förstå sig själv, att inte hitta ”hem”. På liknande sätt är det med legitimationen som är själva beviset för att du är du. Att tappa sin legitimation kan var att känna att man inte är närvarande eller inte ”riktigt finns”.
En tappad plånbok symboliserar också att förlora någonting väldigt privat. Är det bara lite pengar i den kan det symbolisera rädslan att förlora ”det sista man har”. Men är den sprängfylld så kanske budskapet istället är att du kanske tänker för mycket på pengar och förlorar någonting annat istället. Är det så att någon du är förälskad i tar din plånbok så kanske du ska fråga dig om det är dig eller dina pengar han eller hon vill ha vill ha. Om hon däremot kastar bort den så kanske du ska känna att hon inte är någon som man vinner med hjälp av pengar utan med andra kvaliteter.
Ett annat vanligt tema bland förlustdrömmarna är att inbrottstjuvar tar sig in och stjäl saker. Här är det inte fråga om att man bestulen på det man har utan eftersom hemmet ofta symboliserar en själv så handlar det mera om att bli bestulen på ”den man är”.

Drömmar om försvagning

”Jag springer men det går otroligt långsamt, någon kommer ifatt mig och när jag försöker försvara mig så är mina armar som lama, jag försöker skrika men får inte fram ett ljud.” Finn 21 år.

Drömmar om försvagning påminner om förlustdrömmar. Du känner dig hjälplös och försvagad, du kan inte fly, du kan inte försvara dig och du kan inte ropa på hjälp. Att förlora farten, kraften och rösten tyder på en person som är berövad en stor del av förmågan att skydda sig och försvara sig. Drömmarna kan vara ett tecken på att du känner dig utsatt och försvarslös och känner dig i behov av skydd och väcker frågor som om du är utsatt i det verkliga livet och om det finns någon i din omgivning som skyddar dig? Frågor du också bör ställa dig är om det yttre är krafter som trycker ner dig, om det är någon som dominerar dig i livet eller som berövar dig din kraft eller tar all din energi? Eller kommer kraftlösheten, handlingsförlamningen eller passiviteten inifrån? Vad är det i så fall för blockeringar du har. När du fått syn på det och har gjort dig av med yttre energitjuvar eller inre blockeringar så väntar dig ett liv med friskare luft.

Hissdrömmar

”Jag drömmer ofta att jag är på Liseberg och åker Balder, hang over, berg-och-dalbanan osv och att mitt bälte aldrig funkar. Jag vaknar alltid precis innan jag ramlar ut. Jag älskar verkligen att åka sådana saker så jag är inte rädd!!! Josefin 17 år.

Här går det troligen lite för fort fram. Det är alla sensationer på en gång. I livets berg- och dalbana hamnar hon ömsom upp och ömsom ner och utan säkerhetsbälte och håller på att trilla ut. Drömmaren understryker med tre utropstecken i sitt mail att hon ”älskar” det. Och när man använder en sådan förstärkning så får man vara observant. En hårt markerad attityd röjer ofta sin motsats. ”Jag är inte rädd” skriver hon och det är kanske just det drömmen varnar henne för. Inte att vara ”rädd” – men kanske att vara ”rädd om sig”. Ett säkerhetsbälte när det är upp och ner i livet sitter troligen inte i vägen nästa gång.
Här är det fötterna upp och huvudet ner i luften men en vanligare dröm när det gäller att tappa fotfästet en aning är de klassiska ”hissdrömmarna”. Där har någonting i livet, som drömmen förmodligen berättar om, inte riktigt stannat på någon nivå utan är i fortsatt rörelse, man har inte fast mark under fötterna. Däremot kan själva livsresan vara på väg uppåt – eller neråt.
När det gäller resor neråt, eller till och med under jordytan så behöver det inte innebära att man har fallit eller ”gått under” på något sätt. Ofta symboliserar resor i underjorden en färd i det undermedvetna. Och i mytologin så finns exempel på olika nödvändiga ”nedstigningar” och prövningar i underjorden
, som den om prinsessan Psyke och sedan stiga upp igen som Fågel Fenix ur askan efter att ha prövats i underjorden en tid. Man kanske varit för högt uppe i det blå och behöver landa, bli mer realistisk eller få nyttiga insikter, innan man kan gå vidare. Ett klassiskt exempel på en nedstigning är Dantes resa genom Inferno för att sedan stiga upp till de olika himlarna.

Flygdrömmar

”Jag drömde att jag flög över vårt hus. Först var det som om jag lättade från solstolen på altanen och plötsligt insåg att jag svävade. När jag rörde armarna så upptäckte jag att kroppen vred sig i sitt tyngdlösa tillstånd åt det håll jag ville. Jag flög högre och högre upp och snart vågade jag flyga över hela Stockholm. Det var underbart”. Eva 62 år.

Flygdrömmar är ett av våra vanligaste drömmotiv. Och de kan vara positiva och fulla av frihetskänsla men de kan också vara obehagliga och skräckfyllda resor, beroende på vad ”att flyga” står för hos drömmaren. I den citerade drömmen är det ingen tvekan om att drömmaren upplever det som lustfyllt, hon lyfter sig över vardagen och sin hemmiljö och får perspektiv över hela sin omvärld. Hon befinner sig i livet nära sin pension och börjar kanske känna en känsla av den frihet som närmar sig i att slippa plikter och att rå över sin egen tid. Den känslan förstärks av att hon sitter i en solstol och uppenbarligen är ledig. Successivt erfar hon en ny sorts frihetskänsla, hon lättar från stolen, börjar sväva, gör inte motstånd utan följer med, högre och högre och upptäcker att hon kan navigera med armarna, Hon börjar skaffa sig kontroll över sin nya nivå och härifrån får hon ett nytt perspektiv på sitt liv placerat i sin omgivning symboliserat av hemmet där nere.
Att kunna flyga är en av människans äldsta önskningar. Det symboliserar frihet och att vara obunden av det jordiska – som ofta förknippas med arbete och slit. Men det kan också skapa rädsla och ångest vilket kan tyda på att man är rädd för friheten, att man inte vågar släppa efter, att man inte litar på att flygkraften kommer att hålla utan att man kommer att störta till marken. Okontrollerade och obehagliga flygdrömmar kan också tyda på att man inte har kontakt med verkligheten eller har ”tappat fotfästet”.

Kidnappning

”Jag drömde inatt att en stor svart bil körde upp jämsides med min fru och mina barn och kidnappade dem, när jag försökte kontakta dem blev jag också kidnappad. Jag vaknade alldeles uppriven” Mats 52 år.

Att drömma om att man själv eller någon annan i ens närhet blir kidnappade tyder på en otrygghet eller en osäkerhet. Och du måste fundera på vad det kan bero på. Vad drömmen faktiskt säger att du känner att du kan förlora hela din familj inklusive dig själv på ett ögonblick. Det låter instabilt, som om någon grundstabilitet eller tillit saknas i tillvaron. Först måste du naturligtvis konstarera om det ligger någon verklig grund för oron att allt på ett ögonblick kan hotas. Håller någon på att bli arbetslös, har ekonomin försämrats så att ni måste flytta eller misstänker du att din fru har träffat någon annan.
Om inte så är det en mera djupgående, bakåtliggande osäkerhet inom dig som gör att du inte kan känna tillit eller lita på att världen består från det ena ögonblicket till det andra. Säger drömmarna någonting om var osäkerheten kommer ifrån? Vad kan ha skadat din trygghet i livet? Fundera också över vad som skulle kunna få dig att känna större tillit.

Drömmar om fordon

”Jag drömde att jag satt i min flickväns lilla Skoda. Jag försökte köra bort, jag vet inte vart minns bara att jag ville åka bort, men ju mer jag gasade på desto mer backade bilen bakåt. Jag tror att min mamma och hennes pappa satt i baksätet. De var ihop på något sätt och jag mådde dåligt av det. Jag och min flickvän har just flyttat ihop.” Patrik 26
Den här drömmen säger mycket om Patriks aktuella livssituation. Han sitter i sin flickväns fordon som symboliserar att de nu är på väg åt samma håll. De ”sitter i samma båt” och han har ingen kontroll över färden, det är andra krafter som styr nu. Han försöker fortfarande krångla sig ut ur sitt nya läge som sambo men dras hela tiden tillbaka. I baksätet på bilen sitter hans mamma och hennes pappa vilket är starka arketyper för Animus och Anima – för ett ungt par. Är det så att Patrik känner på sig att det är pappas flicka som har flyttat ihop med mammas pojke? Det ligger ett stort arbete framför dem i relationen så jag kan förstå att han redan känner av det och mår dåligt av det.
Rent allmänt ger drömmar om fordon mycket information. Vad det är för fordon säger mycket om livssituationen: Är det en snygg sportbil, är det en trasig snygg sportbil, är det en gammal lastbil med flaket fyllt av dynga, en nertyngd gaffeltruck, en gräsklippare med ett oändligt gräsfält framför sig, en tandemcykel, rollerblades, en trasig kärra med guldtackor. Är det en buss så handlar det troligen många individer inblandade, är det rollerblades så handlar det om något nära bara dig. Det är också viktigt vem som styr, du eller någon annan – och inte minst hur det går? Är det proffsigt framfört eller direkt livsfarligt. Vems fordonet är berättar också om vem mer det handlar om.

Drömmar om vatten

”Jag drömde för några år sedan att jag och min kompis red på en strand när det blev översvämning. Jag fick simma hela vägen hem och det var folk överallt som höll på att drunkna och klängde på mig. När jag kommer hem är många av dom jag älskar döda och i dikena låg kroppsdelar. En omskakande dröm. Det kändes konstigt efter Tsunamin, nästan som om jag varit med om det innan.” Tuss, 23 år.

Hon refererar till Tsunamin, som om det vore ett omen, men jag tror att det har med hennes egen livssituation att göra i första hand. Hon är omgiven av åt helsicke för mycket folk som tränger sig på överallt och från alla håll och är rädd för att ”översvämmas”. Det kan vara av känslor, av intryck osv. men det kan också vara av omvärlden, att den tränger in överallt och att hon inte får vara ifred. I den här drömmarens liv verkar det vara full panik, det var ”folk överallt” och hon fick ”simma hela vägen hem”. Här är det uppenbarligen en person som har alldeles för mycket omkring sig, människor som ”klänger” på henne så till den grad att det hotar att dränka dem hon verkligen älskar. Hon är på något sätt människors räddning så det verkar som om hon släpper människor alldeles för mycket inpå sig, de blir krävande och hon har svårt att värja sig, folk ”drar ner henne”.
Vad som däremot är positivt i drömmen är att hon red. Någonstans är hon redan medveten om att hon är omgiven av för mycket folk och det omedvetna har för säkerhets skull redan placerat henne uppe på en häst. Men det räcker uppenbarligen inte helt. Hon hamnar i vattnet i alla fall.
Det är naturligtvis viktigt att konstatera vad det är för slags vatten. En porlande bäck symboliserar ofta livet, en lugnt flytande å kan symbolisera tiden, en damm kan stå för instängda behov och en vattenyta kan symbolisera gränsen mellan medvetet och undermedvetet. Att simma i ett lugnt, varmt och behagligt vatten kan också symbolisera att man befinner sig i harmoni med omvärlden.

Att upptäcka att man är naken

”Jag drömmer ofta att jag kommer till jobbet eller går ut på gatan, jag tycker att alla stirrar och sen upptäcker jag att jag är naken. Det är så jobbigt efter att jag drömt en sådan dröm att jag kan få för mig att alla tittar på mig på jobbet sen, som om det har hänt på riktigt. Jag är inte särskilt blyg av mig annars” Anna 49

Att upptäcka att man är naken är också ett mycket vanligt drömmotiv. Och det handlar ofta om att man är rädd att bli avslöjad, att bli synad eller granskad. Endera för att man faktiskt har någonting att dölja som man ängslas över ska bli upptäckt, men betydligt oftare är det en rädsla för att tvingas visa upp sig som den man är.
Det här är en dröm som ofta utmanar människors persona, att bilden vi vill visa upp av oss själva som lyckliga och framgångsrika kan bli naggad i kanten. Men den kan också ha djupare rötter. Vi är alla rädda för att inte räcka till ibland, att man ska se att man inte hänger med har svårt att klara jobbet, att man inte orkar hålla jämna steg, inte har den kompetens omgivningen tror att man har och då kan man vara rädd för att avslöjas som en fejk”, en bluff. Att man är som Kejsaren i sagan om Kejsarens nya kläder.

Självöverskattande drömmar

”Står i mitten av ett rum, omgiven av nobelpristagare och forskare. Jag har frack och ställer frågor till dem och man ger mig intressanta svar. Jag är samtidigt domare i konståkning och poängsätter dem med skyltar med siffror på. Jag står på skridskor och isen är alldeles blank och jag kan se hur stilig jag är in min frack i den blanka isen. Plötsligt ställer en av nobelpristagarna en motfråga om någon kemisk formel. Jag blir helt ställd och svarar något om ”ankleverpastej”. Daniel 37

Den här drömmen varnar för, om inte hybris så i alla fall en god portion självöverskattning. Drömmaren står i mitten av en krets nobelpristagare. Det framgår inte vad Daniel själv sysslar med men han har ställt sig i mitten inför världens förnämsta forskare och håller låda, och för att bedöma deras kunskaper. Det är någonting i balansen som inte stämmer.
Drömmen har också ett tydligt arketypiskt budskap. Liksom Narcissos så njuter han så av sin egen spegelbild så att han tappar fokus på den vetenskapliga utfrågningen. Han står dessutom på skridskor som antyder att han är ute ”på hal is”. Han är tydligen van att vara den som dikterar villkoren för når han plötsligt får en motfråga tappar han helt koncepten och får bara fram en pastej till svar. Drömmens tydliga varning till den här personen är att han måste arbete med sitt Persona, han är så uppblåst att han riskerar att göra sig till åtlöje.
Den här typen av drömmar hör verkligen inte bara hemma i den akademiska världen. Tvärtom så är det vanligt att människor som lever i den snabba, trendiga världen, särskilt om det går bra för dem och alldeles för fort, kan hamna i en liknande självbild. Att man börjar tro på den offentliga bilden av sig själv.

Fler vanliga drömmotiv:

Toalettdrömmar/
pinsamma drömmar pekar ofta ut, basala hämningar eller behov som man inte normalt ger uttryck för. De illustrerar människans eviga kamp mellan apmänniska och civilisation. ”Vi vantrivs i kulturen”, skrev Freud. Den här sortens drömmar kan också beröra kroppsnära och tidiga behov som ofta härrör från barndomen.

Explosioner och eld förekommer ofta i drömmar som kraftfulla reaktioner på starka känslor. Inte sällan tar sig drömmotiven uttryck i explosioner om saker är hårt bortträngda eller förnekade. Allt enligt principen ju starkare förnekelse desto starkare motreaktion från det omedvetna.

Att vara osynlig kan ju både vara både en fördel och en nackdel. Det kan vara ett behov av att få var ifred men kan också vara en obehaglig känsla av att inte vara sedd.

Mat är en viktig faktor i vår kultur. Vi frossar i mat, blir feta av mat, blir sjuka av mat, svälter och tränar på grund av mat. Mat står också för näring att ”fylla på”. Maten står nära den närande moderarketypen och kan också vara förknippat med problem på det basala planet, som ätstörningar till exempel. Min erfarenhet är att drömmar om mat förefaller vara vanligare hos kvinnor. Utan att ha belägg för det tror jag att det möjligen hänger samman med att mat som ”vapen” eller som ångestdämpare är vanligare hos kvinnor.

Vara försenad symboliserar att vara ute i sista minuten, att leva på marginalen. Det kan peka på tendenser att inte respektera tider och överenskommelser men också en rädsla att missa något.

Skräckfigurer Här vandrar vi bredvid Skuggan. Oftast är det i en mardröm som skräckfigurerna dyker upp. Volymen i drömmen är högt uppskruvad och tar till allt mer skräckinjagande figurer för att du äntligen ska lyssna.

Vara äldre eller yngre Det är viktigt att ge akt på i vilken ålder drömmaren är i drömmen. Är han eller hon yngre eller äldre än i verkligheten? Är man yngre ställer det frågor om vad
som hände i livet då? Vem var jag då? Vad påminner drömmen om för situationer, personer osv. Är man äldre i drömmen så kan det finnas varningar för hur det kan gå om du fortsätter på en inslagen väg, eller en klapp på axeln, en hint om att vara på rätt väg, beroende på vad drömmen visar.

Avstånd Vi har tidigare sett på avståndets betydelse i drömmar. Att förlägga drömmen till främmande, exotiska platser i tid och rum är ett sätt att distansera sig från problematiken. Kanske är ämnet för hett, bäst att förlägga det långt härifrån eller i en annan person. Åtminstone ännu så länge. Uppgiften blir då att ”hämta hem” problematiken och att konfrontera den.

Skada sig Att skära sig eller skada sig innebär ofta att det omedvetna vill visa hur livet eller ens handlingar gör våld på en. Vad är det som skadar en? Viktigt också vad som blir skadat; fötterna (kan inte fly), händerna (kan inte greppa) ögonen (kan inte se) osv. Eller om någon anan blir skadad så måste man först se om det är ”befogat” eller inte, ”förtjänar” personen att bli skadad eller varnar drömmen för hur det kan gå om jag fortsätter att behandla en person illa?

Hinder Ett vanligt drömmotiv är att vägen eller stigen är full av hinder, mer eller mindre livsfarliga eller oöverstigliga. Och symboliken är troligen att livet känns fullt av motstånd. Men en analys av drömmotiven ger en hint om vad det omedvetna sett med avseende på vem och vad hindrar dig? Och varför? Eller är det du själv? Ge noga akt på vad som utgör hindren, vad de symboliserar och hur de är utformade. Om du lyckas forcera ett hinder finns det all anledning att gå tillbaka till drömmen och titta på vad du gjorde. Här har drömmen någonting att berätta om hur du ska agera i verkliga livet.