Mina böcker

I boken ”Drömtolkning – guida dig till ett bättre liv” visar jag hur man kan lära sig att tolka sina drömmar själv.

9789153434184

Ur Drömtolkning – guida dig själv till ett bättre liv” av Johan Ohlson:

Börja resan till ditt inre…

Insikt, förändring, ny insikt, så ser mänsklig utveckling ut. Förändringen sker först i det omedvetna, blir till en insikt i det medvetna, leder till en förändring i de verkliga livet osv. Och ”triggern” till en förändring kommer ofta genom drömmarna.

I den här boken kommer vi att använda oss av drömtolkning i den form jag kallar ”drömguidning”. Vi inleder med en beskrivning av hur man kan arbeta med drömmar, fortsätter med en genomgång av de olika delarna i vårt psykologiska innehåll, med jaget och våra olika personligheter och fortsätter sedan ner i det omedvetna, den gåtfulla plats varifrån drömmarna kommer och bekantar oss med de verksamma krafter som regerar här. I slutet av boken finns Tolkningsguiden; manualen där du själv, systematiskt kan analysera dina egna drömmar – från gåtfulla symboliska drömbilder till handfasta, praktiska insikter och råd om hur du kan hantera ditt verkliga liv. Allt ur din egen, inre okända kunskapsbank. Så redan nu bör du göra några förberedelser.

Börja med att ge akt på dina drömmar den närmaste tiden, sov med papper och penna, skriv ner så exakt som du minns drömmen. Var och en av oss skapar tiotusentals drömmar under våra liv. Drömmar som varje natt smälter våra livserfarenheter, blandar dem med tidigare minnen och återkommer med en symbolisk version av hur vi egentligen upplever vad som händer med oss, hur vi egentligen mår av det och en bild av hur en förändring av detta skulle kunna se ut.  Varje färdigdrömd dröm har en egen dramaturgi med ett anslag, ett tema, en utveckling och ett budskap. Vi lär känna spelplatsen och tidsrymden för drömmarna, de olika nivåer drömmar kan förekomma på och inte minst de olika karaktärerna som bortom vår kontroll fritt spelar med vårt bortträngda livsinnehåll på drömmens scen. Och slutligen kan vi utröna något om meningen med drömmen, drömmens ”sens moral”. Vi lär oss tolka drömmarna genom Tolkningsguiden och till skillnad från drömlexikonets färdiga tolkningar får du inte bara tolkningarna utan du får också lära dig hur du tolkar. Du tar dina egna drömmar, applicerar dem i systemet för självtolkning.  Steg för steg drar vi bort drömmens ridåer och tydliggör drömmens egentliga innehåll. Ur drömmens till synes kaotiska symbolspråk utkristalliserar du sedan en allt tydligare bild av din livssituation  – och vad du kan göra åt den. Eller kanske till och med några ledtrådar till just din livsekvation, för att hitta en mening med hela ditt liv…